Logo

Adviespraktijk Procesregie

De overheid moet beleid ontwikkelen en realiseren. Maar wat als zij voor succes afhankelijk is van derden waarover zij geen zeggenschap heeft? Er geen overeenstemming is over problemen en oplossingen. En betrokkenen eigen – soms tegenstrijdige – belangen hebben? Bestaande methoden en aanpakken schieten dan tekort. Procesregie geeft dan wel het gewenste resultaat.

De focus van de aanpak Procesregie ligt op de kwaliteit van het proces rondom complexe vraagstukken. Complexe vraagstukken waarbij managers, bestuurders en beleidsverantwoordelijken moeten opereren in een netwerk van afhankelijkheden en tegengestelde belangen. De kwaliteit van het proces draagt bij aan de kwaliteit van het resultaat én van het draagvlak bij betrokkenen.

Public Partners heeft de expertise om met deze aanpak managers, bestuurders, programma- en projectmanagers maar ook (projecten)pools te ondersteunen en te begeleiden bij ontwerp, inrichting en regie op het proces rondom complexe vraagstukken.

Naast advies en begeleiding, geven wij onze kennis graag door. Daarom organiseert Public Partners een leergang Procesregie voor iedereen die betrokken is bij complexe en bestuurlijke processen.

Meer informatie over deze leergang leest u in de flyer ‘Leergang procesregie’.

 

Facebook

Twitter