Logo

Adviespraktijk Evenementen

Complexe vraagstukken los je als organisatie in het publieke domein niet alleen op. Samenwerking met (mede)overheden, marktpartijen en overige betrokkenen is vaak essentieel om beleidsdoelen te realiseren. Public Partners orkestreert inhoudelijke evenementen die de samenwerking met uw partners faciliteren. Hierbij streven wij niet alleen naar een perfect georganiseerd evenement, maar willen ook waarde creëren in het proces naar het evenement toe en bij het borgen van de resultaten.

Onze werkwijze zorgt ervoor dat we op basis van inhoudelijke, organisatorische en logistieke bouwstenen kunnen ‘stapelen’ tot een opzet die zowel inhoudelijk als budgettair volledig aansluit bij de kaders, wensen en belangen van de opdrachtgever.  In samenspel komen wij tot resultaat. Ligt uw vraag op het gebied van concept of content, of juist bij productie en uitvoering? Public Partners ontzorgt waar nodig.

Contactpersoon: Joep Bremmers

Facebook

Twitter