Logo

Goed om te weten:

 

gepubliceerd: 20 oktober 2015

Gratis Meet & Greet Symposium voor de HR-professional op 10 november a.s.

Kom op 10 november a.s. van 14.00-16.00 uur naar het gratis Meet & Greet Symposium voor de HR-professional 21st century skills voor werken in een digitale wereld op De Haagse Hogeschool.

Programma

Digitalisering heeft gevolgen voor hoe we (samen)werken, produceren, informatie vergaren en communiceren. Naast ICT-vaardigheden hebben we ook andere vaardigheden nodig om in die digitale wereld met big data, digitale co-productie en vergaande robotisering goed te blijven functioneren. 

Heeft u al een beeld van dié vaardigheden die nu en in de toekomst zijn vereist om uw organisatie future proof te maken? Zijn die vaardigheden aanwezig in uw organisatie, weet u ze te vinden of moeten ze nog worden ontwikkeld? En welke rol spelen deze vaardigheden bij werving, selectie en persoonlijke ontwikkeling? Wat heeft vergaande digitalisering te maken met het vermogen van medewerkers om zaken te verbinden en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Wat vraagt dit van managers en leiders? En welke rol is hierbij weggelegd voor u als HR-professional?

Luister naar 12 inspirerende sprekers, laat u verrassen door minimaal 12 tips en pak de kans om na afloop tijdens het ICT-café verder te praten met de sprekers, uw HR-collega's en de standhouders.

Sprekers

Tom Plug, lead HR Strategy & Innovation, KPN: "Je moet in de digitale wereld geen speelbal maar actor zijn". Is op zoek naar bedrijfskritische vakmanschappen.

Paulien Bongers, innovatiedirecteur Arbeid TNO en Hoogleraar Arbeid en Gezondheid VUMC: "Arbeid, gezondheid en ontwikkeling gaan samen op". Het nieuwe werken, sociale innovatie en levenslang leren houden haar bezig.

Remco Mostertman, initiatiefnemer HRcommunity en lid van HRlab: Van HR-man tot business developer en community builder. Innovator op het HR-vakgebied.

Tom Haak, partner Crunchrapps.com, directeur HR Trend Institute: Ondernemer, blogger, trendwatcher, communitybouwer en 30 jaar ervaring als HR-professional bij o.a. Arcadis, Philips en KMPG.

Eduard Beck, sector Manager Onderwijs, Microsoft: De man van leren en werken in de 21ste eeuw. Strategisch denker die bovenop trends zit.

Leontien Hogeweg-Schipper, concernadviseur informatiemanagement Bestuursdienst Gemeente Den Haag: "ICT-middelen goed implementeren en gebruiken vraagt om mensen samenbrengen en kennisdelen"

Jan Prins, ondernemer en oprichter PRiMAN: Ingenieur in de informatietechnologie en gespecialiseerd in performance management. Brengt mens en techniek samen.

Dick Rijken, lector informatietechnologie en maatschappij, De Haagse Hogeschool: Vooruitkijker, die zich buigt over de vraag hoe vaardigheden veranderen met de tijd.

Rita Verduin, manager HR, blogger en social media pionier: Houdt van ontwikkelen, uitproberen en vernieuwing. Gelooft in de kracht van 'social' als HR-tool.

Frans Jacobs, adviseur en programmaleider onderwijs en ICT, De Haagsche Hogeschool: Onderzoeker, levenslange leerling enop zoek naar gezamenlijk innovatief vermogen van professionals.

Daniel Tijink, strateeg, ECP: "Bij e-skills draait het om wederzijdse aanpassing. De mens moet leren om te gaan met ICT, maar ook ICT zelf moet zich aanpassen aan de behoeften van de mens".

Martin Pronk, adviseur digitale transitie, eigenaar Noclichés, partner in Digidoen: Grenzeloos nieuwsgierig en op zoek naar de mogelijkheden en gevolgen van wereldwijd netwerken, informatie uitwisselen en kennisdelen.

Locatie: Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag.

Informatie: voor vragen kunt u contact opnemen met Marjolein Peltzer, marjolein.peltzer@publicpartners.nl

Na het Meet & Greet Symposium start het ICT-café, georganiseerd door de Gemeente Den Haag, De Haagse Hogeschool en Pitch The Hague. U bent hier ook van harte voor uitgenodigd. Klik hier voor meer informatie.  


Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door:

Knipsel Greet  Meet 

 

 
 

15 september 2014

Marijke Stroucken directeur HRM Korps Nationale Politie

Marijke Stroucken, mede-oprichter van Public Partners, werkt met ingang van 15 september 2014 als directeur HRM bij het Korps Nationale Politie.

Marijke wacht een zware taak. Gerard Bouman, de korpschef, zegt daarover het volgende: “In de huidige fase van onze ontwikkeling als politiekorps vervult de Directie HRM een cruciale spilfunctie. De directie, die zich net als de Dienst HRM in het Politiedienstencentrum nog volop in de opbouwfase bevindt, wacht een zwaar en veelomvattend takenpakket. Het in werking brengen van de basisteams en districtrecherches en de komende cao-onderhandelingen zijn slechts twee voorbeelden.”

Het is evident dat deze opdracht zich niet laat combineren met de rol van Marijke binnen Public Partners. Daarom heeft Marijke besloten haar directeurschap bij Public Partners neer te leggen en haar verantwoordelijkheden over te dragen aan Joep Bremmers, die vanaf nu als enige Managing Partner optreedt. Joep Bremmers: ‘Ik wens Marijke heel veel succes in haar nieuwe functie als directeur HRM bij het Korps Nationale Politie. Met Marijke krijgt de Nationale Politie een vakvrouw die zich met hart en ziel inzet voor de publieke zaak. Die passie voor de publieke zaak is ook de grondslag voor het opzetten van Public Partners 6 jaar geleden en vormt het fundament voor de wijze waarop we werken en we onze opdrachten vervullen. Natuurlijk gaan we de gedrevenheid, het vakmanschap en de collegialiteit van Marijke missen. Gelukkig blijft Marijke nauw betrokken in haar rol als commissaris bij Public Partners”

Marijke Stroucken gaat directie HRM politie leiden; benoeming Marijke Stroucken als directeur HRM Nationale Politie


1 september 2014

Is een slimme wethouder op de toekomst voorbereid?

Wethouders worden steeds kwetsbaarder. In 2013 hebben 150 wethouders niet het einde van het jaar in hun functie gehaald. 79 van hen kwamen om politieke redenen ten val. Ruim 20 procent van het totaal aantal wethouders in Nederland sneuvelt tijdens de collegeperiode. Nog eens 20 procent vertrekt om andere redenen. Lees hier verder.

 


1 november 2013

Raamovereenkomst met ECOP is getekend!

Public Partners heeft een raamovereenkomst afgesloten met het Expertise Centrum Organisatie en Personeel. Dankzij deze overeenkomst kunnen organisaties binnen de rijksoverheid ons snel en tegen aantrekkelijke voorwaarden inzetten voor opdrachten op het gebied van Formatieadvies en Organisatie-inrichting.

 


24 juni 2014

Public Executive Career Management

Op 14 en 15 oktober a.s. start de 2e editie van ‘Public Executive Career Management’.

Public Executive Career Management is een traject voor managers die het werken aan hun inhoudelijke taak en het werken aan hun carrièreplanning en carrièremanagement combineren.

Public Executive Career Management is door Sioo en Public Partners ontwikkeld vanuit de gedachte dat een voortdurende veranderende (Rijks)overheid een hoge mate van onverstoorbaarheid en flexibiliteit van managers en medewerkers verwacht. In dit traject worden managers uitgedaagd om nieuwe mogelijkheden te verkennen voor zichzelf, de mensen met wie ze samenwerken en de (rijks)overheid. Persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de (rijks)overheid gaan daarbij steeds hand in hand.

Het traject is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de MD-coördinatoren van de Ministeries van SZW, OCW en VWS.

Meer weten?
Klik hier voor meer informatie Public Executive Carreer Management of neem direct contact op met Rens Mensink: 06-10039436.

 


19 juni 2014

Public Partners zoekt zelfstandig formatie-adviseur.

Voor de uitvoering van opdrachten op het gebied van organisatie-inrichting zoeken zelfstandige adviseurs die gepokt en gemazeld zijn op het gebied van formatievraagstukken en functiewaardering. Kijk hier voor meer informatie. Interesse? Stuur een mail met je cv naar Marion van Griethuizen

 


1 november 2013

Nieuwe associate Johan ten Dolle

Met ingang van 1 juni 2014 is Johan ten Dolle onze nieuwe associate. Johan is een ervaren adviseur en projectmanager voor organisaties in de publieke sector. Bij Public Partners richt hij zich op digitalisering en de implementatie hiervan bij organisaties die hun dienstverlening verder willen verbeteren. Lees hier meer over Johan.

 


31 december 2013

Kerstfoto 2013

Bedankt voor de samenwerking in 2013.

Wij hopen ook in 2014 weer samen met u
te mogen werken aan de publieke zaak.

 


12 december 2013

Siebette en Ila

Siebette Wester is in november overgestapt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze heeft 5 jaar bij ons gewerkt als adviseur. We vinden het jammer dat Siebette weg is, maar deze overstap past mooi in haar persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast past het in ons beleid dat medewerkers na 5 jaar toegroeien naar een volgende stap. We wensen Siebette veel succes bij Buitenlandse Zaken!

 Ondertussen hebben wij niet stil gezeten en een nieuwe adviseur aangetrokken: Ila Bujar. Ila heeft de afgelopen jaren in verschillende rollen bij de overheid gewerkt, waarvan de laatste jaren bij ICTU. Zij heeft veel ervaring met ICT en innovatie in de publieke sector. Ze combineert een sterke resultaatgerichtheid met aandacht voor mensen. Een mooie aanvulling op ons team!
Lees hier  meer over Ila.1 november 2013

Public Partners is lid van de ROA

Kwaliteit is ons bestaansrecht. Public Partners is afhankelijk van haar goede naam en van tevreden opdrachtgevers die ons aanbevelen aan anderen, of ons opnieuw inschakelen voor een ander vraagstuk. De kwaliteit die wij leveren wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van onze mensen en van onze organisatie. Wij vinden het daarom belangrijk om onze professionaliteit structureel en systematisch te borgen in een kwaliteitsmanagementsysteem en te investeren in vakontwikkeling.

Met het ROA-lidmaatschap onderstrepen we onze visie op kwaliteit. De ROA-leden hebben onderling afspraken over de kwaliteit van dienstverlening in deze in een gedragscode vastgelegd. Samen met de algemene voorwaarden bij de uitvoering van organisatieadviesopdrachten, incl. bijbehorend tuchtrecht, is dit een waarborg voor professioneel hoogwaardige uitoefening van het vak.

Wij leggen de lat hoog voor ons zelf, net als de ROA dit doet. Aansluiting bij de ROA is voor ons dan ook een mijlpaal in het 5-jarig bestaan van Public Partners.


14 maart 2013

Onze nieuwe associate: Eveline van der Grift

Eveline van der Grift is onze nieuwe associate. Al vanaf 2009 werken Public Partners en Eveline samen in opdrachten. Die samenwerking verloopt zo goed dat we het ‘officieel’ hebben gemaakt door het aangaan van een associateschap. Eveline..


donderdag 7 maart 2013

Public Executive Career Management gestart

Half februari is de eerste groep van het programma ‘Public Executive Career Management’ (Pecman) van start gegaan.

Medewerkers en managers bij de Rijksoverheid hebben hart voor de publieke zaak. Hun aandacht gaat primair uit naar die taak en niet zo zeer naar hun eigen belangen. In Pecman worden zij uitgedaagd om, door het werken aan actuele vraagstukken, nieuwe mogelijkheden te verkennen voor zichzelf, de mensen met wie ze samenwerken en de (rijks)overheid. Lees verder...

 


woensdag 27 februari 2013

Facebook-logoPublic Partners nu ook op Facebook !

Public Partners heeft nu ook een facebookpagina.     
Op deze pagina worden nieuwtjes, weetjes en links gepubliceerd die interessant zijn voor iedereen met interesse in de publieke sector en/of  Public Partners.


woensdag 27 februari 2013

Wethoudersvereniging biedt leden loopbaantraject.

Public Partners en Rens Mensink ondersteunen de Wethoudersvereniging bij pilot loopbaantraject voor leden. De pilot is met name gericht op wethouders in een 2e of 3e periode, die na willen denken over hun toekomstige mogelijkheden.

emaillinkedin        


jibjabPublic Partners dankt u voor de samenwerking in 2012
en wenst u een mooi en spetterend 2013

 

 klik op dit bericht om het filmpje te zien


Facebook

Twitter