Managers en bestuurders in het publiek domein worden regelmatig geconfronteerd met opgaven die vragen om reflectie of advies door een vertrouwde professional van buiten de organisatie.

 

De focus van Bestuursadvisering ligt op vraagstukken die de hele organisatie betreffen. Zoals de aanpak van een acute crisis, fusies en reorganisatie, de inrichting van complexe bestuurlijke processen en de vorming van een strategische (meerjaren)agenda. Invulling is afhankelijk van de vraag en de context en omvat naast de inhoudelijk strategische kant ook de coaching en begeleiding van (groeps)processen rondom visie- en zingeving, samenwerking en besluitvorming.

 

Bij Public Partners vindt u een ervaren klankbord om in de volle breedte en in de diepte te sparren over bestuurlijke – en managementvraagstukken.

#bestuursadvisering

#fusies

#reorganisaties

#sparringpartner

#klankbord

#strategie

#coaching

#begeleiding

#groepsprocessen

#reflectie

#advies

 

 

© 2018 Public Partners