Public Partners begeleidt directies en executive teams bij het versterken van hun onderlinge samenwerking, hun ontwikkelagenda voor de komende jaren en vragen omtrent strategische opgaven voor de organisatie. Wij werken vanuit de gedachte dat het echte gesprek kan ontstaan door een goede balans tussen versnellen en vertragen en het vermogen en de bereidheid om met elkaar “moedige” gesprekken aan te gaan. Wij bieden een reflectieve ruimte die aanzet tot de juiste vragen en de goede antwoorden.

 

Als gevolg van een al maar groeiende invloed van de samenleving op de besluitvorming in de publieke arena, de snelheid van informatie en data, de rol van marktwerking, toegenomen wet en regelgeving en internationalisering, ervaren topbestuurders en managers in het publieke domein hun taak steeds vaker als zwaar en komt de kwaliteit van hun besluitvorming onder druk te staan.

 

In de herziene Corporate Governance Code wordt het bestuur bovendien verantwoordelijk geacht voor een cultuur die is gericht op lange termijn waardecreatie en heeft het bestuur de taak deze waarden vast te stellen en uit te dragen door voorbeeldgedrag.

 

Om te komen tot het goede gesprek hierover, is het scheppen van vertrouwen en oprechte aandacht een conditio sine que non. Het bieden van een ruimte hiervoor is dan ook het vertrekpunt voor onze begeleiding. In interactieve bijeenkomsten staan

uw dilemma’s en actuele thema’s centraal. Daarnaast begeleiden wij (verplichte) zelfevaluaties van commissarissen en toezichthouders, met als doel om tot een betere prestatie van uw organisatie te komen.

 

Wij werken met zeer ervaren executive coaches op teamniveau en in een-op-een sessies. Ook individueel staat het creëren van een reflectieve en veilige ruimte centraal met als doel om aandacht te geven aan helpende vragen die kunnen bijdragen aan helderheid over uw rol en uw (gewenste)leiderschap.

 

 

#vertrouwen

#reflectie

#moedige gesprekken

#oordeelskracht

#waardecreatie

© 2018 Public Partners