" Uitgangspunten als toegevoegde waarde, eenvoud in organisatie, sociale en technologische innovatie staan centraal in de aanpak. Met als resultaat dat doelen vaak ook bereikt kunnen worden zonder te reorganiseren. "

Ook organisaties in het publieke domein worden continu geconfronteerd met veranderende eisen waaraan zij moeten voldoen. Om de organisatie hier op aan te passen, wordt vaak teruggegrepen op het instrument van de klassieke reorganisatie. Soms kan het niet anders, maar veel vaker zijn er ook andere manieren om wendbaar te zijn zonder dat de structuur van de organisatie daarvoor hoeft te worden aangepast.

 

Uitgangspunten als toegevoegde waarde, eenvoud in organisatie, sociale en technologische innovatie staan centraal in de aanpak. Met als resultaat dat doelen vaak ook bereikt kunnen worden zonder te reorganiseren. Zo lekt energie niet weg, maar wordt die juist gericht op waar het nodig is: het realiseren van de doelen waar de organisatie voor staat.

 

Invulling is afhankelijk van de vraag en de context en omvat naast de inhoudelijk strategische kant ook de coaching en begeleiding van (groeps)processen rondom visie- en zingeving, samenwerking, nieuwe werkvormen en besluitvorming.

 

 

#organisatievernieuwing

#organiseren

#visie

#zingeving

#strategie

#realisatiekracht

#energie

 

 

© 2018 Public Partners